Prawo

Czym zajmuje się kryminalistyka

Kryminalistyka jest to praktycznie nauka zajmująca się wykrywaniem przestępstw i sprawców tych przestępstw. Głównym celem kryminalistyki jest rozpoznawanie przestępstw oraz ich wykrywanie. Kryminalistyka wykorzystuje najróżniejsze, coraz to nowocześniejsze metody badawcze w celu wykrycia przestępstwa i sprawcy tego przestęp
Dodano: 2010-11-12