Jak zostać londyńskim taksówkarzem?

Jeżeli frapujesz się nad karierą kierowcy taxi w UK, podpowiemy jak załatwić wszystkie formalności. Specjalność taksówkarza to coś dla jednostek ceniących niezależność i kontakty z ludźmi. I pomimo tego, że wejście do zawodu poprzedzają znaczne dokumenty, to bardzo warto się o nie postarać, gdyż opcje zarobkowe w całkowicie rekompensują tego rodzaju trudy.

Najważniejszą kwestią jest licencja osobista na prowadzenie gdansk taxi. Wyrabiana jest ona poprzez lokalny urząd gminy. Uprawnienia do kierowania takiego rodzaju jest w stanie otrzymać praktycznie praktycznie każdy obywatel danej gminy, jeżeli w toku ostatnich 5 lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu. Wśród domyślnie wymaganych dokumentów, załączanych do aplikacji, mają obowiązku znajdować się: prawo jazdy, inny dokument stwierdzający tożsamość (przykładowo paszport), numer ubezpieczenia społecznego a ponadto potwierdzenie adresu za minione pięć lat.

Jeśli aplikant mieszka pod określonym adresem w UK dłużej niż rok, to z reguły urząd zaakceptuje pisemną deklarację odnośnie jego ubiegłego adresu. Jeżeli jednak nie, wypada wykazać swoją historię zamieszkania, w większości wypadków poprzez okazanie rachunku ze starego mieszkania. Tutaj potrafi pojawić się problem dla ludzi, które w przeszłości mieszkały w naszym kraju. Z uwagi na różnicę między polskimi a angielskimi rachunkami, polskie rachunki nie będą właściwe do udowodnienia owej istoty.

Na nic zda się też dowód osobisty. Jedyną akceptowaną postacią udowodnienia polskiego adresu są listy uwierzytelniające od zeszłych pracodawców, szkół bądź uczelni. W takiego rodzaju liście, stworzonym naturalnie w języku angielskim, muszą się znaleźć trzy sprawy: wiadomości osobowe aplikanta, jego polski adres ale również stwierdzenie, że służył on albo uczył się w danej placówce w określonym czasie.Powiązane słowa: